Η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Μαρία Γαβουνέλη και ο Επικεφαλής του Προγράμματος Ασφάλειας & Εξωτερικής Πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ συναντήθηκαν με την αντιπροσωπεία του Andenpakt.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι προκλήσεις και ευκαιρίες για την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ΕΕ υπό το φως του πολέμου στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική, η θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και ο ρόλος της σε ζητήματα καίριας σημασίας.