Στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη συνάντηση εργασίας  του WP6 «Κίνητρα μετανάστευσης» και WP7 « Ταυτότητα και Πολιτισμός». Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθηκε στο ΕΛΙΑΜΕΠ και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Koç, έγινε προσπάθεια εντοπισμού των κοινών θεμάτων έρευνας ανάμεσα στα δυο πακέτα εργασίας. Οι συμμετέχοντες εταίροι συζήτησαν αντίστοιχα τα καθήκοντα και τη μεθοδολογική τους προσέγγιση.