Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με κύρια ομιλήτρια την Donika Gërvalla-Schwarz, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών του Κοσόβου. Στην υβριδική αυτή συζήτηση που συντόνισε η Αλεξάνδρα Βουδούρη, επιστημονική συνεργάτιδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι του τομέα χάραξης πολιτικών.