Συνδιοργάνωση: ΕΛΙΑΜΕΠ και Ίδρυμα Robert Schuman

Εισαγωγικές παρατηρήσεις:

Jean-Dominique Giuliani, Πρόεδρος, Ίδρυμα Robert Schuman

Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος, ΕΛΙΑΜΕΠ/ Καθηγητής, Sciences Po, Παρίσι