Το Istanbul Policy Center (IPC) και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) πραγματοποίησαν κλειστή συνάντηση στρογγυλής τραπέζης για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα αποτελέσματα της πρώτης κοινής ελληνοτουρκικής έρευνας γνώμης, που διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Οργανισμό Έρευνας και Ανάλυσης ‘διαΝΕΟσις’, την MRB, το IPC και την KONDA. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, διερεύνησε τις στάσεις και τις απόψεις των πολιτών και των δύο χωρών για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο πλαίσιο του «Ερευνητικού Προγράμματος για τις Διμερείς Σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας».