Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με κεντρικό ομιλητή τον πρώην σύμβουλο των κυβερνήσεων της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας, François Lafond.

Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση, την οποία συντόνισε ο επικεφαλής του Προγράμματος ΝΑ Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ιωάννης Αρμακόλας, επικεντρώθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ στις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στον ευρύτερο χώρο.