Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Bled Strategic Forum (BSF) διοργανώνουν την εκδήλωση με τίτλο ” Τα Δυτικά Βαλκάνια και η διεύρυνση της ΕΕ με ορίζοντα το 2030: Όνειρο ή πραγματικότητα;”, η οποία θα αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων που στρέφουν το ενδιαφέρον της Ένωσης προς τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης.

Παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει ορισμένες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία, οι προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται, συμπεριλαμβανομένων ανεπίλυτων ζητημάτων όπως ο διάλογος Βελιγραδίου-Πρίστινας, η ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η απροθυμία των πολιτικών ελίτ να θεσπίσουν αλλαγές. Παράλληλα, ενώ υπάρχει προφορική υποστήριξη της διεύρυνσης από Ευρωπαίους πολιτικούς και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες όπως το Νέο Σχέδιο Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την κατεύθυνση της διαδικασίας, τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές εντός της ΕΕ, τις επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, την αλληλουχία και την αναζωογόνηση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής στην περιοχή. Στόχος της εκδήλωσης είναι να διερευνήσει αυτές τις πολυπλοκότητες και να προτείνει στρατηγικές για την αποτελεσματική προώθηση της ατζέντας της διεύρυνσης.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές του πάνελ θα επιδιώξουν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες όσον αφορά την εμπλοκή της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο των επιταχυνόμενων διαδικασιών ένταξης της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί η ετοιμότητα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να πληρούν τα κριτήρια για την πρόσβαση σε πρόσθετα κονδύλια στο πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού Σχεδίου. Η αντιμετώπιση των βασικών εκκρεμών περιφερειακών ζητημάτων και ο αποτελεσματικός περιορισμός της επιρροής τρίτων παραγόντων είναι κρίσιμες πτυχές που θα συζητηθούν επίσης. Τέλος, θα  δοθεί έμφαση στη χάραξη στρατηγικής για τον τρόπο με τον οποίο τόσο η ΕΕ όσο και τα Δυτικά Βαλκάνια μπορούν να συνεργαστούν για να μετατρέψουν την “υπόσχεση του Μπλεντ” σε πραγματικότητα έως το 2030.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα (στα αγγλικά) εδώ.

Παρακαλούμε απαντήστε μέχρι τις 8 Μαρτίου εδώ.