Οργανωτής: Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct που φιλοξενείται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 

Τι είναι;

Δύο εμπειρογνώμονες, με αντίθετες απόψεις, τοποθετούνται πάνω στο ίδιο θέμα.

Ποιο είναι το θέμα;

Η επιλογή των θεματικών βασίστηκε στα ζητήματα που μονοπωλούν την συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά εκλογές για την ανάδειξη νέων εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και περιλαμβάνονται τα εξής:

-Ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική πολιτική

-Μετανάστευση

-Ευρωπαϊκή ασφάλεια

-Δυτικά Βαλκάνια και διεύρυνση της ΕΕ

-Άνοδος του εθνικισμού και του λαϊκισμού στην Ευρώπη

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τους Στρατηγικού Διαλόγους εδώ

hashtags: #StrategicDialogues4Europe και #Eurozone_Battle