Ημερίδα «Πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την ελευθερία & ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης», Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011

More information about the MEDIADEM project are available here: http://www.mediadem.eliamep.gr