Η Μαρίνα Νικόλοβα, EWSI συντονίστρια για την Ελλάδα, παρουσίασε “The European Website for Integration: An online community in practice” στο συνέδριο 12th International Federation for Information Processing (IFIP) Conference on e-Business, e-Services, e-Society “Collaborative, trusted and privacy aware e/m-services” I3E 2013 κατά την διάρκεια του Workshop: Innovative Technologies in Migration Services, το οποίο διεξήχτηκε στην Αθήνα 25-26 Απριλίου σε διοργάνωση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.