Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου υποδεχτήκαμε τον Πρέσβη Christian Berger, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αίγυπτο για να συζητήσουμε την πολιτική Νότιας Γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.