Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ κλειστή συζήτηση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος FRAGMEX, με θέμα «Κρίση και Κοινωνία: Η Αντίδραση της Κοινωνίας των Πολιτών».

Στη συζήτηση παρουσιάστηκαν ευρήματα έρευνας που αφορούν την αντίδραση της κοινωνίας πολιτών στην οικονομική και κοινωνική κρίση, τα οποία αποτελούν μέρος του ερευνητικού έργου: «Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» (FRAGMEX). Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση με ερευνητές, δημοσιογράφους και εκπροσώπους ΜΚΟ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.