Ομιλητής:

Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ, Αναπληρωτής Καθηγητής & Jean Monnet Chair, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Bilkent, Άγκυρα

Συντονιστής:

Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00-13:00

στα γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ (Βασιλίσσης Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα).