Στις 4 Νοεμβρίου 2013 το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής διοργάνωσε κλειστή συζήτηση με την πρώην Γενική Κυβερνήτη του Καναδά, κ. Michaëlle Jean. H συζήτηση επικεντρώθηκε στην πολυπολιτισμικότητα, τον πολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική αλλαγή και τη δημοκρατία.