Την Τετάρτη 30/11 πραγματοποιήθηκε στον χώρο του ΕΛΙΑΜΕΠ κλειστή συζήτηση με θέμα «Η ρωσική επιρροή στην Ελλάδα», ως μέρος του workshop “Russian influence operations in the Balkans and the Eastern Mediterranean: trends, responses and implications” το οποίο οργάνωσαν το International Institute for Strategic Studies (IISS) και το γραφείο της Αθήνας του Ιδρύματος Hans Seidel (HSS).