Το 2ο Brussels Forum με θέμα «Η Ευρώπη στον Κόσμο», έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2022, με περισσότερους από σαράντα συμμετέχοντες. Εστίασε στις διεθνείς εξελίξεις και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον περιβάλλον της και στον κόσμο, αναδεικνύοντας μια ελληνική οπτική. Οι συζητήσεις εξελίχθηκαν στη βάση δύο θεματικών αξόνων: (α) Εμβάθυνση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, και (β) Ευρώπη Ασφαλής και Ανταγωνιστική σε έναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο.  

Τα βασικά συμπεράσματα θα δημοσιευθούν σε Έκθεση που θα τροφοδοτήσει τον δημόσιο διάλογο επί των θεμάτων αυτών.