Η ερευνητική ομάδα του IRMA συμμετείχε στο εργαστήριο που διοργανώθηκε  από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στις 30 Ιουνίου 2014, με θέμα την παγκόσμια διακυβέρνηση της παράτυπης μετανάστευσης και του ασύλου. Η Δρ Δημητριάδη παρουσίασε το θέμα «Δυναμικές ροές από την Νοτιοανατολική προς τη Βόρεια Μεσόγειο» και η κα Έντα Γκέμι συντόνισε τη δεύτερη συνεδρία με θέμα «Δίκτυα Διακυβέρνησης». Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του εργαστηρίου εδώ και περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο εδώ.