Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη “Talking of Values: Understanding the Normative Discourse of EU Migration Policy”, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος NoVaMigra εδώ.