Στις Φεβρουαρίου 2020, το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου“Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis” κλειστό εργαστήριοΣτόχος ήταν η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων που καλύπτουν θέματα μετανάστευσης, ακαδημαϊκών και ερευνητών γύρω από το ρόλο και επίδραση δύο αξιών που ανέδειξε η έρευνα του έργου ως κομβικές στην Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Συγκεκριμένα η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αξία της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής αλλά και Ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής. Πώς γίνονται αντιληπτές αυτές οι αξίες από τις τοπικές κοινωνίες και πώς εφαρμόζονται στις καθημερινές πρακτικές διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου? Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συζητήσουν. Η συζήτηση διεξήχθη στα Ελληνικά με κανόνες Chatham House.

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη “Talking of Values: Understanding the Normative Discourse of EU Migration Policy”, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος NoVaMigra εδώ.