Οι στοχευμένες πολιτικές απαντήσεις για την παράτυπη μετανάστευση απαιτούν καλύτερη γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των παράτυπων μεταναστών και τη δυναμική της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και για τις επιπτώσεις των πολιτικών μέτρων. Ωστόσο, τα ποσοτικά δεδομένα που σχετίζονται με την μετανάστευση συχνά δεν επαρκούν και είναι ασαφή. Η ανεπάρκεια των δεδομένων καθιστά πρόκληση την ανάπτυξη και παρακολούθηση σχετικών πολιτικών.

Η ερευνητική κοινοπραξία EU Horizon MIrreM, η οποία θα εργαστεί πάνω σε αυτά τα θέματα την περίοδο από το 2022 έως το 2025, θα αντιμετωπίσει την πρόκληση της ανεπαρκούς γνώσης σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση και τη νομιμοποίηση στην Ευρώπη, εμπλέκοντας ενεργά σχετικούς φορείς σε κάθε στάδιο αυτού του έργου: ως συν-δημιουργοί των αποτελεσμάτων του και ως ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο βίντεο μπορείτε να δείτε την εγγραφή της διαδικτυακής εναρκτήριας διάσκεψης του “MIrreM” – έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο θα συνεχιστεί από το 2022 έως το 2025 και θα ασχοληθεί με το θέμα της έλλειψης δεδομένων και γνώσεων σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση και τα θέματα νομιμοποίησης, στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εναρκτήριας διάσκεψης εδώ και ακολουθεί το πρόγραμμα.

00:00:00 Opening remarks and presentation of the MIrrem project. Albert Kraler, Co-Director, Centre for Migration and Globalisation Research, Donau University Krems.

00:08:17 Panel I: Data and estimates on undocumented migrants.

Moderated by Daniel Howden, Managing Director, Lighthouse Reports.

00:15:55 Jan Braat, Senior Policy Advisor on Migration, City of Utrecht and Chair of the City Initiative on Undocumented Migrants (C-MISE).

00:23:05 Dita Vogel, Senior Researcher, Universität Bremen.

00:31:31 Tamas Molnar, Project Officer, Justice, Digital and Migration Unit, European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

00:43:11 Q&A

00:58:36 Panel II: Regularisation of undocumented migrants: framing on a political level. Moderated by Anna Triandafyllidou, Canada Excellence Research Chair in Migration and Integration, Toronto Metropolitan University.

01:05:10 Alan Desmond, Lecturer, University of Leicester School of Law: the 2022 regularisation programme in Ireland.

01:11:04 Eduardo da Fonseca Quá, Head of International Relations Unit, High Commission for Migration, Republic of Portugal: Portugal’s 2020 regularisation.

01:19:54 Axel Kreienbrink, Coordinator of the research center Migration, Integration and Asylum, Federal Office for Migration and Asylum, Federal Republic of Germany: the case of Duldung in Germany, and current proposals for a country-wide regularisation.

01:30:04 Q&A

01:57:43 Closing remarks. Albert Kraler, Co-Director, Centre for Migration and Globalisation Research, Donau University Krems.