Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) πραγματοποίησε Διεθνική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη» στην οποία συμμετείχαν μέλη των Εθνικών Ομάδων Προβληματισμού για το «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη» της Ελλάδας και της Εσθονίας.

Η πρωτοβουλία «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη» πραγματοποιείται με την υποστήριξη μιας ευρείας διακρατικής κοινοπραξίας ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και αποσκοπεί στην ανάπτυξη προτάσεων και στη προώθηση μίας ευρείας πανευρωπαϊκής συζήτησης για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσμα των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της.