Συνδιοργανωτές: ΕΛΙΑΜΕΠ, Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας & Δικαίου (ΚΕΔΗΔ) του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και ερευνητική δράση COST “Constitution-making and deliberative democracy” (CA17135), στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, με συμμετοχή άνω των 30 ομιλητών (ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες, κλπ) από 15 κράτη (ΗΠΑ, ΗΒ, Σουηδία, Γερμανία, κ.α.).

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάλυση τόσο από θεωρητική όσο και από εφαρμοσμένη προσέγγιση και με διεπιστημονικό χαρακτήρα, των προκλήσεων, των προοπτικών και των καινοτομιών στους τομείς της δημοκρατικής και τοπικής διακυβέρνησης, καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως υπό το πρίσμα των σχετικών σημαντικών εξελίξεων κατά την τελευταία δεκαετία (χρηματοπιστωτική κρίση, μεταναστευτική κρίση, πανδημία COVID-19 κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνταγματικές προεκτάσεις θεμάτων που σχετίζονται με τα παραπάνω, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους το τοπικό, αλλά και το διεθνές επίπεδο, μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης, καθιστώντας το πιο αντιπροσωπευτικό και αποτελεσματικό.

Καινοτομίες του συνεδρίου αποτελούν ο συνδυασμός ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων, αλλά και η διεξαγωγή master class για το μέλλον της ΕΕ από τους Αναπληρωτή Καθηγητή Σπύρο Μπλαβούκο (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Κύριο Ερευνητή και Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Αριάν Κοντέλλη” του ΕΛΙΑΜΕΠ, και Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη  Παπαδόπουλο (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Διευθυντή του ΚΕΔΗΔ, με συμμετέχοντες 29 προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και προσφάτως αποφοίτους από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβανομένων και μελών της ομάδας νέων EU Youth Hub του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Αριάν Κοντέλλη”.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο για ομιλητές και κοινό (φυσική παρουσία και διαδικτυακά), και θα είναι ανοικτό για το κοινό (πλην του master class) μετά από εγγραφή εδώ. Λόγω περιορισμών για την πανδημία COVID-19, οι διαθέσιμες θέσεις για παρακολούθηση με φυσική παρουσία είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας προσέλευσης. Το συνέδριο θα μεταδοθεί και διαδικτυακά εδώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.