Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος ANTICORRP

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016

Αίγλη Ζαππείου, Αίθουσα Ολυμπία

09.30 – 10.00 Εγγραφή – Καφές
10.00 – 10.15 Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ANTICORRP
Ντία Αναγνώστου, Επίκουρη καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Ερευνήτρια, ΕΛΙΑΜΕΠ, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος

ΜΕΡΟΣ Α 
10.15 – 10.45 Ο έλεγχος της διαφθοράς στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Υπό ποιες συνθήκες μπορεί η νομοθεσία να βοηθήσει;
Alina Mungiu-Pippidi, Καθηγήτρια, Hertie School of Governance
10.45 – 11.00 Παρέμβαση, Μαρία Γαβουνέλη, Επίκουρη καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
11.00 – 11.30 Συζήτηση
11.30 – 12.00 Διάλειμμα για καφέ

ΜΕΡΟΣ Β Συντονιστής: Θάνος Βερέμης, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ
12.00 – 12.20 Διαφθορά και λογοδοσία στην Ελλάδα
Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
12.20 – 12.40 Ο έλεγχος της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και ο μηχανισμός του
Συμβουλίου της Ευρώπης – Ντία Αναγνώστου, Επίκουρη καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Ευαγγελία
Ψυχογιοπούλου, Ερευνήτρια, ΕΛΙΑΜΕΠ, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος
12.40 – 12.55 Παρέμβαση, Γιάννης Ανδρουλάκης, Λέκτορας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
12.55 – 13.10 Παρέμβαση, Θανάσης Ξηρός, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος
13.10 – 13.40 Συζήτηση
13.40 – 14.40 Ελαφρύ γεύμα