Εκδήλωση |

Διαδικτυακό σεμινάριο: “Randomized experiments in the social sciences, Quasi-experimental designs (natural experiments, regression discontinuity)”

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Μέρος της 1ης σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων για την Έρευνα και Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος MIGREC.

Ομιλητής: Δρ. Κώστας Γεμενής, Κύριος ερευνητής, Max Planck Institute for the Study of Societies, Germany

Το πρόγραμμα της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων είναι διαθέσιμο στα αγγλικά εδώ.