Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου MIGREC, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης διοργάνωσε την τρίτη μέρα της πρώτης ενότητας των σεμιναρίων με θέμα με θέμα την δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Το σεμινάριο με θέμα “Πώς να υποβάλεις προς δημοσίευση ένα άρθρο και να επιβιώσεις της διαδικασίας δημοσίευσης παρέδωσαν ο Ιωάννης Αρμακόλας και η Julianne Funk από το επιστημονικό περιοδικό Southeast European and Black Sea Studies.