Μέρος της 1ης σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων για την Έρευνα και Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος MIGREC.

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Γεμενής, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Max Planck, Κολωνία, Γερμανία