Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου MIGREC, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε την τρίτη μέρα της πρώτης ενότητας των σεμιναρίων σχετικά με την αναζήτηση Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης. Το σεμινάριο παρουσίασε ο Νίκος Ζάχαρης, διευθυντής του South – East European Research Institute (SEERC). Την τρίτη και τελευταία μέρα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν πάνω σε μια ‘Πρόταση Σενάριο” και να εξασκήσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις, αλλά και τις συμβουλές που απέσπασαν κατά την διάρκεια των σεμιναρίων.