Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου MIGREC, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε την δεύτερη μέρα της πρώτης ενότητας των σεμιναρίων σχετικά με την αναζήτηση Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης. Το σεμινάριο παρουσίασε ο Νίκος Ζάχαρης, διευθυντής του South – East European Research Institute (SEERC), και πραγματεύτηκε διάφορες παραμέτρους των ερευνητικών έργων, όπως η διάδοση και η επικοινωνία των ερευνητικών συμπερασμάτων, η καινοτομία, οι κανόνες ηθικής, και οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένω GDPR.