Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου MIGREC, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε την τέταρτη ημέρα της πρώτης ενότητας των σεμιναρίων με θεματολογία τη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: “Από αξιολογούμενος, αξιολογητής” παρέδωσαν ο Ιωάννης Αρμακόλας και η Julianne Funk από το επιστημονικό περιοδικό Southeast European and Black Sea Studies.