Στο πλαίσιο του Κύκλου Διαδικτυακών Σεμιναρίων με θέμα: “Κερδισμένοι και χαμένοι από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ενίσχυση και αντιμετώπιση των ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ε.Ε.”. Εισηγητής των σεμιναρίων είναι ο Αχιλλέας Μητσός, Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Συντονίζει ο Μάνος Ματσαγγάνης, Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ.