Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η τρίτη από μια σειρά πέντε διαδικτυακών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του έργου “Δημιουργία Δικτύου Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ“, ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Acf και υλοποιείται από το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το ICHR.

Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από ομάδα εργασίας εκπροσώπων ΜΚΟ (ομάδα με τίτλο ‘Πλανήτης’) και περιελάμβανε συζήτηση του κειμένου στρατηγικής που είχε εκπονήσει η ομάδα με θέμα «Ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή: Το περιβάλλον και ο ΣΒΑ 13».

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ξεκίνησε με την παρουσίαση του κειμένου από τον Σωκράτη Γρηγορόπουλο από την Οικολογική Ομάδα Ροδόπης, και ακολούθησε σχολιασμός του κειμένου και των σχετικών θεμάτων από την Σπυριδούλα Ντεμίρη, υπεύθυνη στο Πράσινο Ταμείο για τις Δράσεις σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή και το Πρόγραμμα LIFE. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια πιο γενική συζήτηση μεταξύ των υπόλοιπων μελών της ομάδας εργασίας που ήταν παρόντα.

Τη συνάντηση αυτή, τις ομιλίες και τη συζήτηση συντόνισε ο Αστέρης Χουλιάρας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.