Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-οφέλους μας για τις παράκτιες αιολικές επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία αναγνωρίζει οφέλη γύρω από την οικονομία και την ευημερία σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα οφέλη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ο διάλογος αυτός παρείχε τα θεμέλια για την μελλοντική χάραξη πολιτικής που θα προωθήσει τις πράσινες επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο.

Η Συνάντηση Εργασίας έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Winds of Change.