Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση του ερευνητικού έργου «Δημιουργία Δικτύου Οργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ».

Το πρόγραμμα της συνάντησης είναι διαθέσιμο εδώ.