Συζητούν:

Ινώ Αφεντούλη, Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας ΝΑΤΟ, Βρυξέλλες

Ιωάννης – Αλέξιος Ζέππος, Πρέσβης ε.τ./ Μέλος, Συμβουλευτική Επιτροπή, ΕΛΙΑΜΕΠ

Δημήτρης Κούρκουλας, τ. Υφυπουργός Εξωτερικών/ τ. Πρέσβης της ΕΕ/ Ειδικός Σύμβουλος, ΕΛΙΑΜΕΠ

Θάνος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Οντίν Λιναρδάτου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.

 

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.