Σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας & Δικαίου (ΚΕΔΗΔ) του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ομιλητές:

Νικόλαος Ζαχαριάδης, μέλος ΔΕΠ του ΚΕΔΗΔ/ Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Rhodes (Μέμφις, ΗΠΑ)

Σπύρος Μπλαβούκος, Επικεφαλής, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Αριάν Κοντέλλη”, ΕΛΙΑΜΕΠ/ Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Συντονισμός: Αλέξανδρος Κυριακίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Αριάν Κοντέλλη”, ΕΛΙΑΜΕΠ/ Υπεύθυνος Λειτουργίας και Ερευνών, ΚΕΔΗΔ

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.