Ομιλητές:

Μαρία Δεμερτζή, Aναπληρώτρια Διευθύντρια, Bruegel, Βρυξέλλες

Γιάννης Εμμανουηλίδης, Διευθυντής Ερευνών, European Policy Centre (EPC), Βρυξέλλες

Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ/ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τη συζήτηση συντονίζει ο  Γιάννης Παλαιολόγος, Δημοσιογράφος, Καθημερινή.

 

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης εδώ.