Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου MIGREC, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε την πρώτη μέρα της πρώτης ενότητας των σεμιναρίων σχετικά με την αναζήτηση Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης. Το σεμινάριο παρουσίασε ο Νίκος Ζάχαρης, διευθυντής του South – East European Research Institute (SEERC), και επικεντρώθηκε κυρίως στις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.