Το Ελληνικό ΊFδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)  διοργάνωσε με την υποστήριξη του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 στην αίθουσα του Europe Direct – Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) από τις 10.00 έως 12.30 εκδήλωση με θέμα «MIPEX 2015: Πολιτικές ένταξης στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη και η χρήση δεικτών στη συζήτηση για την ένταξη των μεταναστών».

Σκοπός ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την Ελλάδα, καθώς και η ενημέρωση των βασικών πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων σχετικά με τη χρήση δεικτών για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των πολιτικών ένταξης και την αποτελεσματικότητά τους.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα MIPEX 2015 μπορείτε να βρείτε εδώ.