Συνδιοργανωτές: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG) και Open Society European Policy Institute.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.