Συνδιοργανωτές: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου στην Ελλάδα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη διοργάνωση του 2020 IGA & ELIAMEP Summer School.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης στα αγγλικά εδώ.

Είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στην είσοδο.