Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROREG δημοσίευσε πρόσφατα ένα Ειδικό Τεύχος στο επιστημονικό περιοδικό Romanian Journal of Political Science (τόμος 7, αρ. 1, Ιανουάριος 2007) υπό την επιμέλεια της Ντίας Αναγνώστου και της Άννας Τριανταφυλλίδου. Τίτλος του Τεύχους είναι “Περιφέρειες, Μειονότητες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση“, τα δε περιεχόμενα του περιλαμβάνουν μελέτες για τους Μουσουλμάνους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, τους Ούγγρους της Σλοβακίας και της Ρουμανίας καθώς και τους Σλοβένους της Ιταλίας και τους Ιταλούς της Σλοβενίας. Οι μελέτες αυτές επικεντρώνονται σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και προστασίας των μειονοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος και στον ρόλο που έχουν οι χρηματοδοτήσεις από τα Διαρθρωτικά Ευρωπαϊκά Ταμεία στην πολιτική και οικονομική κινητοποίηση των μειονοτήτων σε περιφερειακά πλαίσια.

Το παρόν κείμενο εξετάζει εάν οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στις περιφέρειες, η έμφαση δηλαδή στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία των μειονοτήτων μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: α) προωθούν την πολιτική και οικονομική ενσωμάτωση των μειονοτήτων μέσα σε ένα πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς επίσης και τη δια-κοινοτική συνεργασία, και β) συμβάλλουν σε σχετική εξασθένηση της εθνικιστικής πολιτικής.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Τίτλος Regions, Minorities and European Integration
Συγγραφείς Άννα Τριανταφυλλίδου και Ντία Αναγνώστου
Ημερομηνία έκδοσης Romanian Journal of Political Science, vol. 7, no. 1, January 2007