Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγ. Λουκάς Τσούκαλης συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου που οργανώθηκε από το Peterson Institute for International Economics και το Bruegel στο Σαντιγί, Γαλλία στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2011, με θέμα ‘Τρόποι επίλυσης της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους’. Δείτε την περίληψη των εργασιών και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης που ακολούθησε εδώ.