Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος APPRAISE (fAcilitating Public & Private secuRity operAtors tomitigate terrorIsm Scenarios against soft targEts), τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε εκδήλωση, με αντικείμενο «Οι τρομοκρατικές απειλές κατά των μαλακών στόχων και οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την προστασία τους. Οι νέες τεχνολογίες για την ασφάλεια των δημόσιων χώρων από τρομοκρατικές επιθέσεις και οι ηθικοί/νομικοί περιορισμοί». 

Οι ερευνητές του προγράμματος Ειρήνη Κερεμίδου και Τριαντάφυλλος Καρατράντος συντόνισαν τη συζήτηση. Η καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος στο Ινστιτούτο για το Δίκαιο της Ιδιωτικότητας, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία, κα Λίλιαν Μήτρου ήταν η κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση