Σούνιο, Ελλάδα 10-13 Ιουνίου 2010

Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι και υπό το φως των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων, γίνεται όλο και πιο πιεστική η ανάγκη να συζητηθούν τα ζητήματα, οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης των 27 και ειδικότερα της ζώνη του ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε το 7ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για την “Οικονομική διακυβέρνηση στην ευρωζώνη και την ΕΕ: αντλώντας διδάγματα από την κρίση”. Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το BRUEGEL και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια βίου Μάθησης Jean Monnet (Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού – EACEA)

Μία ομάδα διακεκριμένων αναλυτών και διαμορφωτών πολιτικής συγκεντρώθηκε για να αντλήσει διδάγματα από τους τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη έχει μέχρι σήμερα ανταποκριθεί  στην κρίση και να επεξεργαστεί τις ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συνέπειές της. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης καθώς και ο ρόλος των κρατών μελών ξεχωριστά, ενώ συζητήθηκαν εναλλακτικά σενάρια οικονομικής διακυβέρνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Ευρωπαϊκών Σεμιναρίων.