Στις 31 Μαρτίου 2023, οι εταίροι του έργου RESCUER συναντήθηκαν στην Modane της Γαλλίας για να συμμετάσχουν στην 4η Γενική Συνέλευση του έργου.

Στόχος του RESCUER είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια τεχνολογική εργαλειοθήκη με επίκεντρο τους Πρώτους Ανταποκριτές, η οποία θα ενδυναμώσει την επόμενη γενιά τους. Θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα τους και την ασφάλειά τους σε αντίξοες συνθήκες, τόσο από πλευράς περιβάλλοντος όσο και από άποψη υποδομής.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ διερευνά τα νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα, παρέχοντας μια ανάλυση του τρέχοντος ευρωπαϊκού πλαισίου που ισχύει τόσο για την έρευνα όσο και για την τελική χρήση του έργου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ ο Δρ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος και η Ειρήνη Κερεμίδου.

Το έργο RESCUER χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://rescuerproject.eu.