Στις 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το 3ο Συνέδριο Ethical Legal VALKYRIES με τίτλο «Αντιμετώπιση ηθικών-νομικών ζητημάτων στην τεχνολογική ανάπτυξη: οι προσεγγίσεις που υιοθετούνται σε εν εξελίξει έργα», στην Scuola Superiore Sant’Anna στην Πίζα της Ιταλίας.

Στο εν λόγω Συνέδριο το ερευνητικό έργο RESCUER εκπροσωπήθηκε από την ερευνήτρια Ειρήνη Κερεμίδου του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα ηθικά και νομικά ζητήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση των έργων τους. Στο Συνέδριο συμμετείχαν επίσης τα έργα 5GSOSIA και FACILITATE.