Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) συμμετείχε στον 1ο Πιλότο του έργου APPRAISE από τις 09 – 11 Μαΐου 2023, στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Πάνω από 40 μέλη της κοινοπραξίας του έργου συγκεντρώθηκαν για να δοκιμάσουν περισσότερες από 35 τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου από την έναρξή του.

Κατά τη διάρκεια του Πιλότου νέες τεχνολογίες δοκιμάστηκαν για τον έγκαιρο εντοπισμό απειλών και την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλειας.

Ως επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας 2 για τα Κοινωνικά, Νομικά, Ηθικά και Θέματα Απορρήτου, η ερευνήτρια και Project Manager του έργου  Ειρήνη Κερεμίδου και ο Καθηγητής Παναγιώτης Τσάκωνας συμμετείχαν στον Πιλότο εκ μέρους του  του ΕΛΙΑΜΕΠ.