Ο Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχε στο πρώτο Φόρουμ για την Ασφάλεια ‘Βαλκάνια και Παγκόσμια Ασφάλεια: Τι κοινό έχουμε και τι μας διαφοροποιεί’, που έλαβε χώρα στο Βελιγράδι από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2011. Πάνω από 70 αξιωματούχοι και εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, εκπρόσωποι της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και αναγνωρισμένων ερευνητικών και επιστημονικών ινστιτούτων, κοινοβουλίων και μέσων ενημέρωσης συζήτησαν θέματα Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ασφάλειας, περιφερειακής συνεργασίας και εξωτερικής πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τo site του Φόρουμ.