Στις 24 Φεβρουαρίου 2016, ο Δρ. Γιώργος Τριανταφύλλου εκπροσώπησε το ΕΛΙΑΜΕΠ στη 2η Συνάντηση του Δικτύου Δεξαμενών Σκέψης και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων του ΟΑΣΕ, στο Αμβούργο της Γερμανίας. Στόχος της Συνάντησης ήταν η συζήτηση ιδεών για μελλοντικά προγράμματα και δράσεις εντός του Δικτύου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν με τον Δρ. Gernot Erler, Ειδικό Αντιπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την Προεδρεία του ΟΑΣΕ 2016, ο οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες και τους στόχους της Γερμανίας ως ηγέτιδας χώρας του ΟΑΣΕ το 2016.