Το Immanent Frame, μια ιστοσελίδα που προωθεί τη διεπιστημονική μελέτη και το δημόσιο διάλογο σε θέματα θρησκείας και εκκοσμίκευσης, ζήτησε απο μία ομάδα ακαδημαϊκών να σχολιάσουν την αύξηση του αντι-μεταναστευτικού και αντι-Ισλαμικού λόγου στην πολιτική σκηνή ανά την Ευρώπη και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους οι φιλελεύθερες ευρωπαϊκές δημοκρατίες μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα φαινόμενα και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μειονοτήτων τους. Η Δρ Ρουμπίνη Γρώπα τόνισε ότι τα κεντρώα μεγάλα πολιτικά κόμματα οφείλουν να επανοικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και διαλόγου με τους πολίτες ώστε να περιορίσουν την άνοδο των λαϊκιστών και ακρο-δεξιών κομμάτων. Για περισσότερα, διαβάστε εδώ.