Από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στην Μοντάν της Γαλλίας το πιλοτικό πρόγραμμα σχεδιασμού και η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του έργου RESCUER προκειμένου να συζητηθούν τα πορίσματα της ερευνητικής ομάδας σχετικά με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Πρώτων Ανταποκριτών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι είκοσι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα σχεδιασμού.

Το έργο RESCUER χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://rescuerproject.eu.